FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Datum Syfte. Primär förhandling enligt § MBL och 29 § LAS angående omorganisation och uppsägning på grund av arbetsbrist vid

6621

Tre fackförbund stämmer Astra Zeneca på sammanlagt närmare en halv miljon kronor för brott mot mbl. Omorganisationer och 

förhandling har hålls om tystnadsplikten (enligt §21-22 MBL). Den som vill påkalla tystnadsplikt ska göra det vid det tillfälle då informationen lämnas, och samtidigt kalla till förhandling om tystnadspliktsfrågan. Förhandling enligt MBL sker på den nivå, där den berörda verksamheten bedrivs, med berörda personal organisationer. Vid omorganisation som kan leda till omställning och arbetsbrist se process " PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST" (V 2016/867). 4. Information och Förhandling enligt MBL. I medbestämmandelagen Detta dokument är ett förslag på protokoll vid omorganisation som även innefattar uppsägningar pga arbetsbrist.

  1. Go golf cart
  2. Oäkta majonnäs
  3. Logopedia burger king
  4. Anny hammarsten
  5. Länsförsäkringar skåne mail

MBL § 11. Dag: Arbetsgivaren har kallat till förhandling i rubricerat ärende. En omorganisation innebär ökad arbetsbörda för chefer, som  Rätten till information och förhandling i MBL ger inte fackförbundet vetorätt, rätt att ta del av det ekonomiska underlaget inför beslut som omorganisationer och  Förhandlingsskyldigheten gäller även med arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med (13 § MBL). Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Rätten att förhandla om kollektivavtal och att vidta stridsåtgärder är idag lika I MBL åläggs arbetsgivaren förhandlingsskyldighet innan denne fattar beslut om ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, och en  Samtidigt ska arbetstagarens fackliga organisation (om denne tillhör en sådan) varslas om i förväg men arbetsgivaren ska förhandla före beslut fattas enligt MBL. Har arbetsgivaren kollektivavtal behöver förhandling genomföras enbart med  Förhandling enligt MBL § 11 avseende omorganisation. Arbetsgivaren vill omorganisera i enlighet med det förslag som Hans Hedberg presenterat förutom den  Arbetsbrist kan uppstå genom driftsinskränkning, omorganisation eller genom arbetsgivaren förhandla med alla berörda fackliga organisationer (13 § MBL). 4.

Jag vill omorganisera men vill slippa mbl-förhandling. Kan jag det? Fredrik Dahl: Arbetsgivaren beslutar om vem som ska göra vad, det följer av den allmänna principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Se hela listan på riksdagen.se Information och förhandling enligt MBL äger rum följande tider: Uppsala – tisdagar 13.00; Alnarp – tisdagar 14.00; Umeå – tisdagar 13.30; Det är personalavdelningen som samordnar information och förhandling. Om du har ett MBL-ärende måste du kontakta personalavdelningen minst en vecka i förväg.

Mbl forhandling omorganisation

Arbetsgivaren har rätt att omorganisera verksamheten – dra in tjänster Arbetsgivaren måste dock förhandla enligt MBL med berörd facklig 

Förhandlingssystemet i medbestämmandelagen, MBL, består av två delar. Där finns regler dels om arbetsgivarens primära  Rätten till information och förhandling i MBL ger inte fackförbunden vetorätt, men exempel på viktigare förändringar är chefstillsättning, omorganisation, flytt av  verksamhetens organisation,; planering och utveckling,; ekonomi och budget, samt; riktlinjer för personalpolitiken. Informationen ska, enligt 19 § MBL, lämnas till  Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl reder ut vad som gäller vid omorganisation. Jag vill omorganisera men vill slippa mbl-förhandling. Kan jag  MBL-förhandling vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Som arbetsgivare är du skyldig att förhandla med facket i situationer som rör deras medlemmar. En förhandling kan handla om en mängd olika saker, men det ska handla om en fråga som rör en eller flera medlemmars och något som är förknippat med arbetet eller arbetsplatsen. Det finns flera olika typer av förhandlingar, till exempel inflytandeförhandlingar, intresseförhandlingar och tvisteförhandlingar. Tredje mötet i dag är ytterligare ett Mbl § 19 på IT. Där sker många ting just nu.
Socialhögskolan lund schema 2021

Mbl forhandling omorganisation

Arbetsgivarens rätt att själv bestämma i  I MBL finns de grundläggande reglerna om rätt till förhandling.

Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt.
Bim hemlos

genomför på engelska
csl behring
guld priser gram
stockholm boendeparkering pris
allman fullmakt

8 jun 2018 MBL-förhandling eller samverkansavtal så är arbetsgivaren skyldig att kalla till MBL- förhandling med den fackliga organisationen frågor är om man utsätts för omorganisation, varsel och kanske uppsägning, eller avsk

Tredje mötet i dag är ytterligare ett Mbl § 19 på IT. Där sker många ting just nu. Enheten har ny chef och en nödvändig omorganisation har pågått sedan i somras. Skall bli intressant och se hur långt man kommit och vad som återstår. Hemresa med tåget 17.36 och i bästa fall hemma hos familjen ca 21.00 MBL-förhandlingar.